Karlstads kommun söker Graduate Trainee inom elevhälsa och PTP-tjänstgöring som skolpsykolog

Hälsa och lärande går hand i hand! Vill du vara med och skapa en bra utbildning för eleverna i Karlstad? Nu söker vi en Graduate Trainee inom elevhälsa och PTP-tjänstgöring som skolpsykolog.
Scroll to content

Vill du vara med och skapa en bra utbildning för eleverna i Karlstad? Den Centrala elevhälsan på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad kommun har till uppgift att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom att stödja skolorna i arbetet med att främja elevernas hälsa, utveckling och lärande.  

Vi söker en examinerad psykolog som får möjlighet att göra sin PTP-tjänstgöring hos oss på Centrala elevhälsan. För att trivas med rollen som skolpsykolog behöver man vara flexibel, vara bekväm med att ingå i många olika sammanhang, ha lätt för att samverka och ta initiativ. Att vara intresserad av fördjupade kunskaper inom pedagogisk psykologi skapar en god grund för att erövra ett brett elevhälsoperspektiv på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå, detta för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.

 

Programmets upplägg 
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Värmland tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen. 

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15-20 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 13 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program. 

Ditt traineeår på Centrala elevhälsan
Du kommer att ha en central anställning som skolpsykolog där ditt arbete är riktat till en eller två grundskolor. Du ingår i skolans/skolornas elevhälsoteam där du representerar den psykologiska professionen i elevhälsan.

Tjänstens fokus är på det förebyggande och främjande arbetet och du representerar den psykologiska professionen i elevhälsan. Förutom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet så ingår även utredningar av skolrelaterad karaktär. Du har en handledare och vi följer de krav som ställs gällande PTP-tjänstgöring i enlighet med socialstyrelsen, https://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/utbildad-i-sverige/psykolog/gor-praktisk-tjanstgoring.  Du ingår i ett av de tre arbetslag som arbetar tillsammans i ett stödjande riktat team mot grundskolorna i Karlstad, i teamet ingår fler psykologer och specialpedagoger med specialistfunktion. Arbetet innebär resor till och från skolor.

Varför ska du välja att arbeta som psykolog hos oss? 
Hälsa och lärande går hand i hand! Alla barn och ungdomar ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Vi vet att det psykologiska perspektivet i elevhälsan spelar en viktig roll för elevernas förutsättningar att utvecklas i den riktningen. Vill du vara med och utveckla lärande i skolan och det gemensamma arbetet i elevhälsan så är detta ett jobb för dig! Du möts av livets utmaningar och glädjeämnen varje dag och du får möjlighet att få vara med och forma barn och elever till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare – ett ansvarsfullt, viktigt och helt fantastiskt roligt jobb! Ett unikt tillfälle att få denna introduktion till yrkeslivet där både olika professioner och kollegor med lång erfarenhet berikar, utmanar och stödjer dig i din utveckling.

 Välkommen med din ansökan!

Har du frågor? Kontakta Anna Carlsson på telefon: 070 0018887. 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor