Mora kommun söker Graduate Trainee till upphandlingsenheten

Ett mångfacetterat, spännande och oerhört betydelsefullt arbete som indirekt bidrar till att skapa ett gott liv för invånarna i Mora kommun.
Scroll to content

Ser du bilden på vinterlandskapet ovan? Den här naturen skulle du också kunna ha tillgång till efter jobbet eller på lunchrasten. 

Mora - för ett aktivt liv 

Ett mångfacetterat, spännande och oerhört betydelsefullt arbete som indirekt bidrar till att skapa ett gott liv för invånarna i Mora kommun. Du får ett stort kontaktnät av verksamhetsansvariga där ni tillsammans utformar underlag inför upphandling av tjänster och produkter. Dessa tjänster och produkter ingår på olika sätt i en kommuns drift som bidrar till god effektivitet och att vi uppnår våra centrala mål. 

Upphandlingsenheten och du är placerad i Mora kommun och verksamheten innefattar genom samverkansavtal alla tre kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen. 

Vi söker dig som:  
Har universitets/högskoleutbildning, gärna med innehåll som kan styra mot upphandling. Exempelvis kan ekonomi och hållbarhetsstudier inom miljö och teknik vara lämpliga. 

Vi önskar att du har förmåga att tala och skriva på ett tydligt sätt, att du kan arbeta självständigt, har analytisk förmåga och kan skapa och bevara goda relationer. 

Programmets upplägg 
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Gävledala tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen. 

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15-20 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 13 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program. 

Ditt traineeår i Mora kommun
Innebär att du får kännedom om hela Mora kommuns organisation och att du får ta del av allt en kommun hanterar för lokalsamhällets och medborgarens bästa. Du är placerad på upphandlingsenheten inom ekonomienheten vilka ingår i kommunens stabsfunktioner. Du får ett gediget introduktionsprogram där du träffar såväl förvaltningsledningar, stabsledning som företrädare inom Orsa och Älvdalens kommuner. Du kommer få ta del av interna utbildningar som erbjuds nya chefer i Mora kommun samt Mora i rörelse, ett koncept för hälsa och kompetens. 

Varför ska du välja Mora kommun?
Du välkomnas till upphandlingsenheten där du kommer jobba i en liten grupp om totalt 5 personer, dig inräknad. Arbetsplatsen är mitt i byn, dvs centralt i Mora, där flertalet av kommunens förvaltningar och enheter finns placerade. 

Att jobba i en kommun är någonting alldeles speciellt vilket innebär att du dagligen är med och bidrar till välfärden. 

Mora är en liten ort i norra Dalarna med stor betydelse som regionstad. Mora kommun är den största arbetsgivaren och dessutom finns lasarett och några statliga verksamheter representerade. Mora är även känd för stora varumärken som Vasaloppet, Morakniv och Zornmuseet. Du har möjlighet till personlig utveckling i olika verksamheter, ta ett nästa steg i din karriär och du har dessutom en oslagbar närhet till ett aktivt liv. 

Välkommen med din ansökan!

Har du frågor? Kontakta gärna Karin Hansson som är chef på upphandlingsenheten, telefon: 0250 – 26171. 

Läs mer om oss på: www.morakommun.sewww.mora.se samt Mora Outdoor. 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor