Mora kommun söker Graduate Trainee till upphandlingsenheten

Ett mångfacetterat, spännande och oerhört betydelsefullt arbete som indirekt bidrar till att skapa ett gott liv för invånarna i Mora kommun.
Scroll to content

Ser du bilden på vinterlandskapet ovan? Den här naturen skulle du också kunna ha tillgång till efter jobbet eller på lunchrasten. 

Mora - för ett aktivt liv 

Ett mångfacetterat, spännande och oerhört betydelsefullt arbete som indirekt bidrar till att skapa ett gott liv för invånarna i Mora kommun. Här lär du känna ett antal olika verksamheter under ditt trainee-år. Därefter kommer vi tillsammans identifiera fortsatt utveckling/karriär inom något av våra verksamhetsområden inom Mora kommun. 

Vi söker dig som:  

Vill du vara med och bidra till lokalsamhällets utveckling, skapa goda förutsättningar samt underlätta vardagen för invånarna i Mora?

Intressant är om du har universitets/högskoleutbildning exempelvis inom ekonomi, hållbarhet av olika slag, miljökunskap och teknik. 

Analytisk förmåga och en förmåga att kommunicera i tal och skrift är något du har nytta av här. Dessutom har du nytta av att kunna bygga och bevara goda relationer. 

Vi uppskattar att du kan arbeta självständigt men också att du har en förståelse för politiskt styrda organisationer. Arbeten inom Mora kommun kan ena stunden vara detaljrika och i nästa stund av mer övergripande karaktär vilket kan ställa krav på att både kunna driva men också kunna vara följsam. 

Programmets upplägg 
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Gävledala tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen. 

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15-20 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 13 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program. 

Ditt traineeår i Mora kommun

Innebär att du får kännedom om hela Mora kommuns organisation. Ett gediget introduktionsprogram skräddarsys för dig.

Du är inledningsvis placerad på upphandlingsenheten inom ekonomienheten vilka ingår i kommunens stabsfunktioner. Här har du din sammanhållande handledare under året. 

Därefter kommer du få möta flera andra verksamheter och förvaltningar inom Mora kommun för olika perioder och uppdrag.

Som medarbetare i Mora kommun får du tillgång till ett antal interna utbildningar som erbjuds nya chefer i Mora kommun samt Mora i rörelse, ett koncept för hälsa och kompetens. 

Varför ska du välja Mora kommun?
Mora kommun, en liten ort i norra Dalarna med stor betydelse som regionstad. Mora kommun är den största arbetsgivaren och dessutom finns såväl lasarett som några statliga verksamheter. Vi är även kända för stora varumärken som Vasaloppet, Morakniv och Zornmuseet. Här finns möjligheter till utveckling och här har du en oslagbar närhet till att ha ett aktivt liv. 

Välkommen med din ansökan!

Har du frågor? Kontakta gärna Karin Hansson som är chef på upphandlingsenheten, telefon: 0250 – 26171. 

Läs mer om oss på: www.morakommun.sewww.mora.se samt Mora Outdoor. 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor