Region Värmland söker Graduate Trainee inom kostservice

Vi söker dig som vill vara med och utveckla kostservice. Vi bidrar till att främja näringsriktiga och miljösmarta måltider genom att skapa förutsättningar och underlätta.
Scroll to content

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Regionservice uppdrag är att tillgodose behovet av servicetjänster samt att agera som ett strategiskt stöd inom de fyra tjänsteområdena kostservice, lokalvård, logistik och administrativ service. Tjänsterna ska levereras med hög effektivitet och kvalitet, där en levande kunddialog är av största vikt för oss.

Regionservice ska bidra till att främja näringsriktiga och miljösmarta måltider genom att skapa förutsättningar och underlätta för medarbetare, patienter och allmänhet att göra bra matval. Regionservice bidrar genom hållbara upphandlingar och inköp av livsmedel, god planering och genomförande av patientmåltider, konferensfika och utbud i café, butik och restauranger. Vi levererar ca 900 000 måltider per år. 

Kostekonom Kostservice Regionservice
Vi söker dig som vill vara med och utveckla kostservice. Du har studerat kostvetarprogrammet eller motsvarande och brinner för att skapa en inbjudande måltidsupplevelse med stor passion för mat. Du är intresserad av process-, kvalitets- och utvecklingsarbete och vill delta och bidra i våra projekt- och /eller processarbete.  Vi har fokus på utveckling gällande hållbarhetsfrågor, där du kommer att få delta i aktiviteter för att uppnå våra mål gällande bland annat att öka andelen svenska och ekologiska livsmedel samt att minska andelen matsvinn. 

Vi står inför planering av ny vårdbyggnad vid Centralsjukhuset, där du kommer att få delta i vårt arbete med nya arbetskoncept och ny teknik gällande måltidsservice.  Tillsammans arbetar vi för ett gott arbetsklimat inom Regionservice, ett gott bemötande och en hög servicenivå är viktigt för oss.  

Programmets upplägg 
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Värmland tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen. 

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15-20 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 13 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program. 

Ditt traineeår hos oss på Kostservice 
Under året kommer du att få lära känna vår verksamhet, främst inom storköksenheten, där vi producerar patientmåltider men också övriga delar av Regionservice. Du kommer att få delta i projekt gällande hållbarhetsfrågor samt utvecklingsarbete ”framtidens måltidslösningar”. Du kommer att handledas av vår kostchef samt av vår koststrateg. Du kommer också att få delta i den dagliga driften, delta i vårt förbättringsarbete, statistik och ekonomisk uppföljning samt de olika mötesforum som finns inom Kostservice (kunddialoger, leverantörsträffar, arbetsplatsträffar, ledningsmöten).  

Varför ska du välja Kostservice? 
Vi tycker om förändringar och brinner för att utveckla vår verksamhet. För att attrahera och behålla kompetens skapar vi förutsättningar för karriär- och utvecklingsmöjligheter. Det kommer därför att finnas goda utvecklingsmöjligheter, där du har möjlighet att påverka framtidens måltidslösningar inom Region Värmland. 

Välkommen med din ansökan!

Har du frågor? Kontakta Andreas Sjöblom på telefon: 072 231 52 73 alternativt Annika Lindgren på telefon 072 232 95 87 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor