Karlstads kommun söker Graduate Trainee inom HR

Vi söker dig som är utbildad inom HR-området och är intresserad varumärkesuppbyggnad, kompetensförsörjnings- och rekryteringsstrategier samt samverkan över organisationsgränser.
Scroll to content

De tekniska förvaltningarna i de värmländska kommunerna står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera framtidens medarbetare. Vi behöver därför i samverkan med varandra finna nya sätt att attrahera och rekrytera medarbetare. Vi tror att ett gemensamt arbete över kommungränser är nödvändigt för att möta dessa utmaningar.

Vi söker dig som är utbildad inom HR-området och är intresserad varumärkesuppbyggnad, kompetensförsörjnings- och rekryteringsstrategier samt samverkan över organisationsgränser. Du är nyfiken på människor, rekrytering och samverkan över organisationsgränser. Vi tror att du ser det kommunala uppdraget som en viktig funktion för att skapa hållbara samhällen och att du vill bidra till att hitta våra framtida medarbetare.  

Programmets upplägg 
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Värmland tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen. 

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15-20 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 13 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program. 

Ditt traineeår i de värmländska kommunerna 
Du kommer att ha din anställning i Karlstads kommun men arbeta för alla 16 värmländska kommuners tekniska förvaltningar. Du ska kartlägga rekryteringsbehov i samtliga kommuner och sedan komma med förslag till hur vi kan arbeta för att lösa dessa behov. Arbetet innebär att du regelbundet besöker alla kommunerna men din fasta stationering blir i samhällsbyggnadshuset i Karlstad. Målsättningen är du ska presentera en bemannings- och rekryteringsstrategi som kan användas av oss i framtida rekryteringar.

 Varför ska du välja Karlstads kommun och traineetjänsten inom HR? 
Genom att söka det här jobbet kommer du att få en unik inblick i samtliga värmländska kommuner och deras tekniska förvaltningar. Vi arbetar för att kommuninvånarna ska uppleva sina kommuner som attraktiva och välskötta. Vi arbetar bland annat med investeringar, drift och underhåll av gator, parker, VA och fastigheter. Du kommer att märka av såväl likheter som skillnader i organisationer även fast vi har ungefär samma uppdrag. Vår förhoppning är att du ska stimuleras av att hjälpa oss att hitta våra framtida medarbetare. Efter genomfört traineeprogram kommer du att ha kontakter i samtliga värmländska kommuner och ha skapat ett stort nätverk av såväl HR-personal som personal från de tekniska förvaltningarna. För att du ska komma in snabbt i arbetet och även få hjälp med kontakter så kommer du att ha en handledare inom Karlstads kommun.

Välkommen med din ansökan!

Har du frågor? Kontakta: 

Per-Anders Bergman: 070-619 2369 (Karlstads kommun)

Inge Nilsson Piehl: 070-686 1155 (Filipstads kommun)

Helen Halvardsson: 070-359 15 81( Säffle kommun) 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor