Karlstads Energi söker Graduate trainee inom Asset Management

Vi arbetar för att leverera lokal, trygg och förnybar värme till hemmet, skolan eller arbetet för Karlstadsborna. Du blir en viktig del i arbetet för att säkerställa värmeleveransen till våra kunder.
Scroll to content

 Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. 

 Karlstads Energi AB erbjuder produkter och tjänster som gör det lättare för våra kunder att leva ett mer hållbart liv. Vi levererar förnybar värme till mer än 50 000 Karlstadsbor. Vi säljer och producerar förnybar el samt ansvarar för renhållningen i kommunen. Bland våra engagerade medarbetare finns många olika kompetenser, till exempel projektledning, affärs- och verksamhetsutveckling, underhåll, drift och miljökunskap. Karlstads Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som omsätter cirka 1000 mkr varje år. 

Välkommen till vår värmeavdelning. Vi arbetar för att leverera lokal, trygg och förnybar värme till hemmet, skolan eller arbetet för mer än 50 000 Karlstadsbor. Vår senaste anläggning Heden 3 är en modern fastbränsleanläggning som placerar oss i framkant inom miljöområdet. Du blir en viktig del i arbetet för att säkerställa värmeleveransen till våra kunder.  Inom värmeavdelningen finns tre enheter, drift-, fjärrvärme- och enheten för underhåll och anläggningar. Totalt är vi ca 60 personer varav cirka 20 arbetar vid enheten underhåll och anläggningar. 

Vi söker dig som vill bli en nyckelperson inom utvecklingen av vårt arbete med Asset Management för våra produktionsanläggningar. Arbetet kommer att vara mycket betydelsefullt för vår förmåga att uppnå branschledande tillgänglighet och prestanda i våra anläggningar, samtidigt som du bidrar till att uppfylla våra hållbarhetsmål inom ekonomi och miljö.

Vi tror att du: 
Vi tror att du är civil/högskoleingenjör. Du är strukturerad och utvecklingsinriktade, vill arbeta med långsiktiga mål och tycker om att samarbeta med andra människor.

Programmets upplägg  Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Värmland tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen. 

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 12-14 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program. 

Ditt traineeår på Karlstads Energi 

Inledningsvis får du lära känna hela verksamheten för att du ska få en helhetsbild av det vi gör och för att lära känna de människor du kommer samarbeta med. Därefter får du fördjupa dig i värmeavdelningens nuvarande arbetssätt med Asset Management och identifiera möjliga förbättringar genom standarden ISO 55000. Du kommer att ta fram ett nytt koncept för Asset Management och därefter arbeta med implementering.

Varför ska du välja Karlstads Energi?
Här får du möjligheten att bli vår spjutspets inom Asset Management och ISO 55000. Du kommer få erfarenhet av att genomlysa en befintlig verksamhet och utifrån det föreslå och införa förbättringar av vår anläggningsförvaltning.

 Du kommer också bli en del av vår förändringsplattform Ny Energi 2025 där vi arbetar med målstyrning, processkartläggning och kommunikation för att möta framtida utmaningar och möjligheter.

Välkommen med din ansökan!

Har du frågor? Kontakta Stefan Eriksson (enhetschef) på telefon: 054-540 72 02

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor