Sandvik Coromant IT söker Graduate Trainee för Business Platform

Sandvik Coromant IT har under de senaste 50 åren varit en avgörande orsak till att Coromant idag är nummer ett i världen i vår bransch. Den vi söker vill, kan och får utvecklas mot framtidens behov!
Scroll to content

Sandvik Coromant IT har under de senaste 50 åren varit en avgörande orsak till att Coromant idag är nummer ett i världen i vår bransch. Målsättningen är självklart att detta skall gälla även framåt och vi satsar därför stenhårt på framtidens IT lösningar inom alla områden. Totalt är vi ca 400 medarbetare varav majoriteten är baserade i Sandviken.

Den vi söker vill, kan och får utvecklas mot framtidens behov. Du har skapat en god grundkompetens under dina år på högskolan men är ödmjuk nog att förstå behovet av att fortsätta utvecklas och samtidigt trygg i både din egen förmåga och fördelen av att kunna tillföra nya angreppssätt och metoder. Vårt affärssystem, SAP, är på väg att bli basen för hela vår verksamhet vilket innebär en stor exponering mot världen. Detta innebär att din förmåga att jobba både enskilt och i team samt att kommunicera, både på engelska och svenska, kommer att vara viktig. 

Programmets upplägg 
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Gävledala tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen. 

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15-20 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 13 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program. 

Ditt traineeår på Business Platform inom Coromant IT 
Inom Business Platform har vi ett totalansvar för SAP vilket täcker in applikation, integration och drift. Ditt trainee år kommer att anpassas efter dina intresseområden och våra behov, vilket kommer att innebära att du får exponering för flera olika delar av vår verksamhet. Exempel på roller som är tänkbara för ditt trainee år är: programmerare, solution designer/architect, SAP solution expert,  integrations-utvecklare, support, test, behörighet, databas tekniker, system tekniker osv. Oberoende av om du vill gå mot ett speciellt område eller inte så kommer du att ha en fast ”hemma” tillhörighet under hela din trainee tid. 

Varför ska du välja Coromant IT och Business Platform? 
Om du inspireras av att vara en värdefull medarbetare i ett lag som bygger storverk och verkligen förstår energin i att alla uppskattas för sitt bidrag till helheten så har du kommit rätt. Tydlighet vad gäller roller och ansvar är viktigt men vi sätter högt värde på tvärfunktionellt samarbete (inom hela företaget) där fokus är mer på gemensam problemlösning än på vilken funktion man tillhör. Vi tycker att det är självklart att det ska vara roligt att gå till jobbet och har stort fokus på jämställdhet, inkludering och mångfald.

Sandvik Coromant är ledande i världen inom skärande bearbetning i metall och en viktig orsak till att vi är på den positionen är IT. Vill du vara med när vi tar nästa steg på vår resa där vi ser till att vi behåller och förbättrar den positionen så finns mängder av utmaningar att ta sig an.  

Vårt totalansvar innebär att det finns ett stort antal utvecklingsvägar att välja mellan.  Detta tack vare att vi har allt från kundnära utveckling av affärsprocesser tillsammans med våra process ansvariga till rena IT/Cyber security frågor. Kompetens utveckling är en central del i vår strategi för att säkra att vi gör rätt nu och förstår konsekvenser framåt.

 Välkommen med din ansökan!

Har du frågor? Hör gärna av dig!

Jan Sörlien, chef Business Platform: 070 586 62 10 eller jan.sorlien@sandvik.com

HR ansvarig Madeleine Fridolfsson – 070 616 85 94 eller  madeleine.fridolfsson@sandvik.com.

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor