Gävle kommun söker Graduate trainee inom verksamhet- och utvecklingsstöd

Gävle kommun söker dig som vill göra Gävle ännu bättre! I ditt uppdrag ingår att utifrån verksamhetens syfte och kommuninvånarnas behov inspirera till samt fånga upp behov av utveckling.
Scroll to content

Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb, 7 500 kollegor och goda möjligheter för dig att växa. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss! 

Välfärd Gävles 3 300 medarbetare gör Gävle tryggare för äldre, personer med  funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar också med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sådant som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle bättre! 

Välfärd Gävle arbetar på uppdrag av tre nämnder, Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden, Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden. De tre nämnderna har tillsammans tagit fram en vision som visar riktningen för Välfärd Gävles verksamheter. Visionen är ”Gemensamt tar vi ansvar för individens bästa”.   Inom verksamhets- och utvecklingsstöd arbetar verksamhetsutvecklare, HR-konsulter, systemförvaltare, projekt- och uppdragsledare. Vårt uppdrag är att leverera verksamhetsstöd, chefsstöd och ledningsstöd som är professionellt och hållbart. Vi har tjänster som är efterfrågade och det vi gör håller en hög kvalitet oberoende av vem som utför arbetet. Vi anpassar oss utifrån olika chefers och verksamheters specifika behov och tar tillsammans lösningar som ger ökad effektivitet och nytta för dem vi är till för. Det ska vara lätt för dem vi är till för att få stöd av oss. I ditt uppdrag ingår att utifrån verksamhetens syfte och kommuninvånarnas behov inspirera till samt fånga upp behov av utveckling och andra stödinsatser. 

Text om vad ni söker 
Vi tror att du är nyutexaminerad inom beteendevetenskap, systemvetenskap, pedagogik, samhällsvetenskap eller ekonomi och att du har stort intresse av att arbeta med utveckling och ledarskapsfrågor.  Du har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer. Du tror på delaktighet och engagemang. Du arbetar självständigt och med eget driv samt kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt i såväl tal som skrift. Du har en god administrativ förmåga och är strukturerad, vilket innebär att du har förmåga att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt. 

 

Programmets upplägg 
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Gävledala tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen. 

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 13 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program. 

Ditt traineeår på Välfärd Gävle 
Du kommer att komma in i en stor organisation som befinner sig i ett intensivt förändringsarbete. Detta utifrån flera perspektiv. Den svenska välfärden står inför enorma utmaningar bland annat utifrån demografi och kompetensförsörjning. Detta innebär att ett förändrat arbetssätt inte är valbart! Själva organisationen har genomgått en stor förändring och befinner sig i ett utvecklingsarbete för att rusta oss inför framtidens utmaningar. Under ditt traineeår kommer du att få arbeta inom olika delar av de stödfunktioner som finns inom Välfärd Gävle. Du kommer att arbeta med metodutveckling, omvärldsbevakning och förändringsledning. Du kommer i din roll att behöva ha ett coachande förhållningssätt i ett nära samarbete med chefer, medarbetare, kunder, anhöriga och andra samverkanspartners. Ditt intresse kommer att kunna styra vilka delar inom organisationen som vi lägger din huvudsakliga tid på. Vi tror att du kommer att bidra med kunskap och nya perspektiv som leder till utveckling och innovation i vårt arbete. 

Varför ska du välja Välfärd Gävle? 
Välfärd Gävle är en stor organisation där det finns stora möjligheter att arbeta och lära inom olika områden. Du kommer att ges möjlighet att själv utifrån ditt intresseområde vara med att påverka upplägget för ditt traineeår. Då vi är i en stor förändring så finns stora möjligheter att delta och påverka utvecklingen inom organisationen. Här finns också många kompetenta och kunniga kollegor att utvecklas tillsammans med. Vi har ett tillåtande klimat för nya idéer och du kommer att ges reell möjlighet att omsätta dina idéer i praktiskt arbete.   

Välkommen med din ansökan!

Har du frågor? Kontakta Katarina Stistrup på telefon: 026-17 82 82 eller Anna Bengtsson på telefon: 026-17 95 81. 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor