Kristinehamns Kommun söker projektledare inom samhällsbyggnad

Vill du vara med i ett nystartat team som skapar samhällsnytta i en utvecklande kommun? Nu söker Tekniska förvaltningen en projektledare med inriktning VA.
Scroll to content

Vill du vara med i ett nystartat team som skapar samhällsnytta i en utvecklande kommun? Nu söker Tekniska förvaltningen en projektledare med inriktning VA. Tekniska förvaltningen i Kristinehamns kommun består av 200 medarbetare som arbetar inom fastighet, gata-/park- och fritid, kost, renhållning, stab och VA. Centralt hos oss i den tekniska förvaltningen finns den nyuppstartade projektenheten som ansvarar för merparten av kommunens fysiska investeringsprojekt inom fastigheter, infrastruktur, teknisk infrastruktur och samhällsbyggande. Vi behöver nu förstärka organisationen med en serviceinriktad, strukturerad och kommunikativ projektledare med inriktning VA!

Som projektledare för VA (Vatten och Avlopp) kommer du att få möjligheten att arbeta med varierande projekt som genomförs på uppdrag av VA-avdelningen. En stor del av arbetet utgörs av kontakter med entreprenörer som utför arbeten på uppdrag av kommunen. I din roll som projektledare leder du projekt, stora som små, genom hela processen från upphandling till slutbesiktning och överlämning. Några exempel på projekt som vi genomfört de senaste åren är byggnationen av en ny gymnasieskola, en ny stadspark, broar, utbyggnad av kommunalt VA och gator inom exploateringsområden samt omvandlingsområden. Vi arbetar även med mindre projekt som reinvesteringar inom befintliga lokaler och anläggningar.

Du som söker har en högskoleexamen med teknisk inriktning, gärna mot anläggning och/eller kommunalteknisk försörjning.

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska språket, samt B-körkort, som är krav för att klara arbetet. Du är en serviceinriktad, strukturerad och kommunikativ person med kompetens att hantera information av olika slag. Uppdraget ställer stora krav på struktur, ordning och reda.

Förmågan att självständigt söka information för att hantera olika frågor, samt för den egna utvecklingen, är en självklarhet för oss. Arbetet ställer stora krav på din självständighet, samarbetsförmåga, att kunna hantera stressfyllda situationer, att leverera resultat i utsatt tid och vara kvalitetsmedveten. 

Programmets upplägg
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Värmland tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen.

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 13 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program.

Ditt traineeår på tekniska förvaltningen

I din roll som projektledare kommer du få arbeta med en nyligen framtagen projektmodell för att kvalitetssäkra våra projekt och säkerställa att vi levererar enligt de uppdrag vi har fått. Du kommer dessutom att arbeta med att bidra till en ökad digitalisering av kommunens uppdrag.

Under ditt traineeår kommer du att ges stor möjlighet att få inblick i flera av förvaltningens delar, även om merparten av dina arbetsuppgifter kommer att vara inriktade mot VA-verksamheten. Inom VA-området är det större saneringar och reinvesteringar som kommer att genomföras de närmsta åren, men även ny-exploateringar. Beroende på din bakgrund och intresse finns stora möjligheter att till viss del vara med och påverka innehållet i traineetjänsten! 

Varför ska du välja Kristinehamns kommun?

Hos oss ansvarar du för såväl din egen som organisationens utveckling! När alla tar ansvar för att bidra till en positiv och hälsosam arbetsmiljö ger det kraft och energi samtidigt som vi känner arbetsglädje på jobbet.

Hos oss får du göra skillnad på riktigt. På tekniska förvaltningen ansvarar vi bland annat för att kommunens trafikmiljö är säker och tillgänglig samt att barn, ungdomar och äldre får näringsriktig kost på kommunens förskolor, skolor och särskilda boenden. Vi ansvarar även för att Kristinehamns invånare har tillgång till rent, friskt och gott vatten i kranen. Utöver det sköter vi också insamlingen av hushållsavfall och driver kommunens avfallsanläggning.

Som medarbetare hos oss ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt. Tillsammans gör vi varje dag vårt bästa för Kristinehamns invånare!

Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid.  

Har du frågor? Kontakta Sofia Elfström Projektchef, på telefon 0550-885 43. 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor