Karlstads kommun söker graduate trainee som arkivarie

Var med och skapa bra dagar för Karlstadsborna, och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun! Vi ägnar oss åt det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.
Scroll to content

Vill du vara med när vi utvecklar vår arkivorganisation och vårt arkivarbete? Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Karlstads Energi är ett kommunägt bolag som levererar förnybar värme, producerar och säljer förnybar el samt ansvarar för kommunens återvinningstjänster. Bolaget har ca 150 medarbetare.

Vi söker en person med ett starkt samhällsengagemang som är driven och engagerad. Som arkivarie hos barn- och ungdomsförvaltningen samt Karlstads Energi blir dina arbetsuppgifter att utveckla arkivarbetet genom att bidra till att skapa riktlinjer och planer så att det framtida arkivarbetet uppfyller lagstiftningens krav. Andra arbetsuppgifter som kan bli aktuella är t ex: upprätta arkivbeskrivningar och utveckla våra arkivförteckningar samt gallring av arkiv. Översyn och omdisponering av arkivlokaler kan också komma att behövas. 

Du som söker har högskoleutbildning i lämpligt ämne. Meriterande är om du även har utbildning i arkivkunskap. 

Programmets upplägg
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Värmland tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen.

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 13 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program.

Ditt traineeår på barn- och ungdomsförvaltningen och Karlstads Energi

Vi erbjuder en kombinationstjänst där du kommer att erbjudas en inblick i både en förvaltning och i ett kommunalt bolag. Du kommer att få möjligheten att skapa kontakter, bygga breda nätverk och få kontaktpersoner på båda arbetsplatserna. Du kommer även att handledas av en arkivarie inom en annan förvaltning då barn- och ungdomsförvaltningen och Karlstads energi inte har någon anställd arkivarie. 

Varför ska du välja arkivarie på Karlstads kommun?

Som arkivarie får du vara en del i nätverket vad gäller förvaltningens och bolagets hantering av dokumentation och arkivering. I barn- och ungdomsförvaltningen får du vara med att bygga upp ett mellanarkiv. Du kommer att vara delaktig i hantering av nämndadministration från inkomna handlingar till beslut och emellanåt även dokumentation/arkivering av genomförande av beslut. Du får en förståelse för koncernens diariesystem och hanteringen av det. Du kommer även att lära dig hur man är ett konsultativt stöd till övriga professioner som behöver hjälp i samband med hantering av dokument - ärenderubrik, gallringsfrist, bevarande - var och hur etc.

Anställningsform: Anställningen är en tidsbegränsad anställning med ambition om övergång till tillsvidareanställning. 

Har du frågor? Kontakta Jessica Ölvestad, Avdelningschef administrativa avdelningen på telefon: 054-5404563.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor