Karlstads kommun söker graduate trainee inom ekonomi

Var med och skapa bra dagar för Karlstadsborna, och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun! Vi ägnar oss åt det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.
Scroll to content

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. Kommunledningskontoret arbetar med ledning, styrning och uppföljning av kommunens verksamheter. Vi arbetar också med att driva på utvecklingen och tillväxten i Karlstad i samarbete med näringslivet och andra aktörer. Bland våra 200 medarbetare finns många olika kompetenser och verksamhetsområden, till exempel ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisning, juridik, upphandling, ledar- och medarbetarutveckling, kommunikation och IT-verksamhet.

Vi söker en ekonom som nyss har tagit examen från universitet/högskola och nu är redo att omsätta teori till praktik. Har du ett intresse av att arbeta med ekonomistyrning och redovisningsfrågor i en offentlig organisation då kan du vara den vi söker! Du får arbeta tillsammans med trevliga kollegor och du får utvecklas genom stimulerande och viktiga arbetsuppgifter.

Vi söker dig med en högskoleexamen med inriktning ekonomi. Vi tror att du har en analytisk förmåga och ett flexibelt arbetssätt. Du kan arbeta självständigt och vill ta stort ansvar. 

Vi tror också att du har en god pedagogisk förmåga och har lätt för att bygga upp och bevara goda relationer. Det är viktigt att du kan växla mellan att arbeta på detaljnivå och med en övergripande helhet. Vi ser gärna att du har ett intresse för utveckling och digitalisering!

Programmets upplägg
Graduate trainee-tjänsten är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Värmland tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen.

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 15 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang. Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 12-14 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program.

Ditt traineeår på Karlstads kommun

Traineetjänsten kommer att tillhöra ekonomifunktionen på kommunledningskontoret, och delas mellan redovisningsavdelningen och avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du kommer introduceras i arbetet och få handledning av våra erfarna medarbetare. Under året kommer du att bli involverad i olika arbetsuppgifter inom ekonomiområdet och du kommer att få en bra bild över de olika stegen i våra processer. Vi satsar på din utveckling och vår ambition är att du blir en viktig del i vårt team, och en hjälp i din fortsatta karriär.

 Varför ska du välja Karlstads kommun?

Koncernen Karlstad kommun består av både förvaltningar och bolag och här finns stora möjligheter att du hittar din framtida karriär. Under ditt traineeår kommer du att få delta i kommunledningskontorets ekonomiprocesser som berör hela kommunkoncernen.

Du kommer tillsammans med dina kollegor att delta i processerna runt kommunens budget, delårsbokslut och årsredovisning. Du blir också involverad i redovisningsfrågor, utveckling och utredningar. Uppdraget ger dig en god inblick i kommunens spännande och intressanta verksamheter.

På kommunledningskontoret arbetar vi med ledning, styrning och uppföljning av kommunens förvaltningar och bolag.

Anställningsform: Anställningen är en tidsbegränsad anställning med ambition om övergång till tillsvidareanställning. 

Har du frågor? Kontakta Birgitta Nilsson, chef för avdelningen ekonomi- och verksamhetsstyrning: 054-540 6761 (mail: birgitta.nilsson4@karlstad.se) eller Elisabet Malmqvist, chef redovisningsavdelningen: 054-540 1239 (mail: elisabet.malmqvist@karlstad.se).

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor